Skuteč
foto
foto

Nová organizace výuky

Vážení rodiče a žáci,
reagujeme na nařízení vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od pondělí 12.10. do pátku 16.10.2020 bude probíhat výuka na 2. stupni takto:

Vážení rodiče a žáci,

reagujeme na nařízení vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od pondělí 12.10. do pátku 16.10.2020 bude probíhat výuka na 2. stupni takto:

Třídy 6.A,6.B.7.A,7.B - mají běžnou výuku ve škole podle rozvrhu vyučovacích hodin.

Třídy 8.A,8.B,9.A,9.B - budou vzděláváni distančně doma tzn. Online připojení v určený čas + plnění zadaných úkolů.

Po celou dobu kombinované výuky jsou žákům umožněny obědy ve školní jídelně. Žádáme Vás pouze o dodržování času obědů podle původní výuky.     

Pro žáky 1.stupně a školní družinu žádné změny ve výuce nenastanou.

vedení školy

Datum vložení: 9. 10. 2020 16:06
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2021 16:06
Autor: admin prevod
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování