Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Návrat žáků do školy

Návrat žáků do školy 1

Vážení rodiče a žáci,
v pondělí 12. dubna bude zahájena prezenční výuka. Jak víte, tato výuka musí být realizována rotačním způsobem t.j. střídáním celých tříd v týdenním intervalu.
od 12.4.- nastoupí žáci 4.A,4.B,5.A,5.B
od 19.4.- nastoupí žáci 1.tř.,2.A,2.B,3.A,3.B

Důležité upozornění:
A) Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování
B)Při testování žáků bude umožněna asistence zákonného zástupce (pouze u žáků 1.-3.tříd)
C)Testování bude prováděno 2x týdně t.j. pondělí a čtvrtek, vždy první vyučovací hodinu, ve třídách,cca 30 minut
D)Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění Covid -19 (izolace, od které neuplynulo více než 90dnů od prvního pozitivního testu) NUTNÉ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE!
E)Po dobu výuky je nutné nosit chirurgickou roušku

Organizace vyučování 4.-5.tříd
Příchod do školy hlavním vchodem: 4.A - v 7:50h
                                                              4.B - v 7:55h.
                                                              5.A - v 8:00h.                                                      
                                                              5.B - v 8:05h.
Organizace vyučování 1.-3.tříd
Příchod do školy hlavním vchodem: 3.A - v 7:50h.
                                                              3.B - v 7:55h.
Příchod do školy dvorem:                  1.tř. - v 7:50h.
                                                              2.A - v 7:55h.
                                                              2.B - v 8:00h.
1.V případě pozitivního testu na Covid-19 žák vyčká v určené místnosti na příchod zákonného zástupce a odchází domů.
2.Výuka bude realizována v rozsahu daném rozvrhem vyučovacích hodin, dojde však k úpravě vyučovaných předmětů.( bez TV a HV). Rozvrh bude aktualizován na eŽK.
3. ŠD bude  otevřena vždy při výuce 1.-3. tříd od 6:00-16:00
informace pro rodiče
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.                                        vedení školy

Datum vložení: 7. 4. 2021 11:44
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 13:52
Autor: Správce Webu
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování