Skuteč
foto
foto

Nabídka zájmových aktivit

Nabídka zájmových kroužků 1

Vážení rodiče,
v letošním školním roce nabízíme našim žákům zájmové aktivity, které budou probíhat od 1.října 2023 do 31.května 2024.

ZDARMA
Pěvecký kroužek    - úterý  14:05 -14:50   (Mgr.Vacková, Mgr.Burešová)
Seminář z matematiky pro 8.ročník-8.A úterý 14:00-14:45
Seminář z matematiky pro 8.ročník-8.B středa 13:10-13:55
Seminář z českého jazyka pro 8.ročník-8.A,B středa 14:00-14:45
Seminář z matematiky pro 9.ročník-středa 13:10-14:45
Seminář z českého jazyka pro 9.ročník-9.B úterý 13:10-13:55, 9.A úterý 14:00-14:45
ZPOPLATNĚNÉ-500Kč/pololetí na žáka (říjen-leden
Keramika(3.-5.tř.)  – středa 13:00-15:00 (Mgr.I. Kosařová)
Florbal (1.+2.tř.) – úterý 13:15 -14:00- herna ve škole (Mgr.Peřinová)
Florbal (3.tř.)   – pondělí 13:15 -14:00- herna ve škole (Mgr.Peřinová)
Čtenářský kroužek (2.- 4.tř.) – čtvrtek 13:15-14:00 ve škole (Mgr.Peřinová)
Florbal (4.-9.tř.) - pondělí 6:40-7:40  – sportovní hala (Mgr.Jelínek)
Míčové hry 2.st.- čtvrtek 6:40-7:40 - sportovní hala (Mgr.Jelínek)
KKKPPP 2.stupeň -  NOVINKA!!! –pondělí 14:00-15:00 - herna ve škole (Mgr. Salát)
- kompenzační,kondiční,koordinační,posilovací,protahovací a pohybové cvičení s atraktivními moderními pomůckami
Sportovní kroužek (1.-5.tř.) - středa  13:30 - 15:00 - sportovní hala (doprovod tam zajištěn)
Deskové hry 2.st. – pondělí 14:00- 15:30 (Mgr.Leopoldová)
Šikovné ruce 1.st. - čtvrtek 13:30-15:00   (p. Oujezdská)

Datum vložení: 1. 9. 2023 7:21
Datum poslední aktualizace: 1. 9. 2023 8:10
Autor: Správce Webu
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování