Skuteč
foto
foto

Na přání šaška krále Kokošky, ať jste krásní, nasaďte si škrabošky …

Na přání šaška krále Kokošky, ať jste krásní, nasaďte si škrabošky …

Celý týden od pondělí 5. 12. do pátku 9. 12. se nesl v duchu vánočních tradic. V pondělí se žáci devátých tříd proměnili v čerty, anděly a v Mikuláše. Rozdávali nadílku všem dětem naší školy a nezapomněli ani na robátka z Mateřské školy Osady Ležáků ve Skutči.

Příjemné dopoledne si všichni zpestřili čertovskou revue na ledě.

   Úterní program začal pro 1. stupeň návštěvou vánočního koncertu, který pro nás připravila ZUŠ Skuteč. Následovalo zdobení stromečků v SeniorCentru a Penzionu ve Skutči, kde jsme si společně všichni navodili příjemnou vánoční atmosféru. Pro žáky 2. stupně byl připraven projektový den. Někteří se věnovali turnaji deskových her, někteří pekli cookies v naší školní kuchyňce a jiní odehráli badmintonový turnaj o skvělé ceny.

   Plni očekávání jsme se pečlivě připravovali na 12. ročník vánoční výstavy. Páteční odpoledne se neslo v duchu karnevalu, masek, tance a zpěvu. Zhlédli jsme pohádku v angličtině, taneční vystoupení dívek 4. ročníku i módní přehlídku salonu DIANA. Celou budovou školy se roztančil karnevalový rej. Vyslechli jsme si recitaci vánočních veršíků a hudební vystoupení našich žáků.

   Poděkování patří Všem, kteří se spolupodíleli na přípravách a organizaci výstavy, jak učitelům, tak žákům, rovněž i rodičům a v neposlední řadě prodejcům vánočního zboží.     

   Děkujeme za návštěvu, za přízeň a těšíme se za rok.

        Pedagogický sbor ZŠ Smetanova přeje všem šťastné a veselé Vánoce

Datum vložení: 13. 12. 2022 8:03
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2022 8:18
Autor: Správce Webu
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování