Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

MILÍ PRVŇÁČCI

MILÍ PRVŇÁČCI 1

Školní rok společně zahájíme ve středu 1. září. Sejdeme se na školním dvoře v 8:10.

Poté se společně přesuneme i s rodiči do prostor školní družiny, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Nutností pro vstup do školy je zakrytí dýchacích cest. Předpokládaná doba pobytu ve škole je 8:15 - 9:15.  Na společné schůzce Vám budou sděleny ostatní informace týkající se testování žáků a organizace začátku školního roku.

 

Těšíme se na vás! :-)

Datum vložení: 25. 8. 2021 13:50
Datum poslední aktualizace: 25. 8. 2021 14:46
Autor: Mgr. Ludmila Drobná
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování