Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE PRO RODIČE 1

Vážení rodiče,
na základě častých dotazů od Vás; po konzultaci s Hygienickou stanicí Pardubického kraje uvádíme tuto informaci: Pro návrat žáků do školy platí MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ č. j. 14592/2021-12 ze dne 19. 5. 2021, zejména bod III. Podrobnosti dále v této zprávě.

vedení školy

Zůstává v platnosti zejména povinné testování ve škole (1x týdně), případně prokázání negativity podle uvedeného bodu III.

Čestné prohlášení o negativitě dítěte neplatí pro základní školu, ale pro zájmové vzdělávání nebo kroužky.

Datum vložení: 11. 6. 2021 9:51
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2021 12:09
Autor: Mgr. Ludmila Drobná
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování