Skuteč
foto
foto

EKODEN - slavíme Den Země

EKODEN - slavíme Den Země

Dnes proběhl na 1.stupni projektový den, kterého se s přípravou a organizováním zhostili žáci z 9. tříd.

Ti si pro své mladší kamarády připravili 8 stanovišť zaměřených na ekologii, třídění a zpracování odpadů. Nechyběly ani zajímavé hry a  pestré soutěže. Celé dopoledne probíhalo v příjemné atmosféře a žáci z 1. stupně i samotní organizátoři si to patřičně užili. Děkujeme paní učitelce Mgr. Markétě Novotné a jejímu týmu za skvěle připravený projektový den.

Datum vložení: 12. 5. 2023 10:43
Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2023 10:55
Autor: Mgr. Ludmila Drobná
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování