Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

DOPRAVNÍ VÝCHOVA OČIMA DĚTÍ

DOPRAVNÍ VÝCHOVA OČIMA DĚTÍ

Výtvarná soutěž s Policií ČR - téma "Bezpečný cyklista".
Dvě žákyně ze 7. A se umístily na krásném 1. a 3. místě. Na 1. místě se umístila Denisa Malíková a 3. místo obsadila Elena Salášková.

Osobně jim přijel pogratulovat a předat diplom s drobnými dárky kpt. Mgr. Jiří Tesař z Pardubického kraje. 

Vítězné práce automaticky postoupily do celostátního kola, jehož slavnostní vyhlášení proběhne v červnu 2022.

Datum vložení: 30. 5. 2022 11:08
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2022 11:10
Autor: Mgr. Ludmila Drobná
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování