Skuteč
foto
foto

DEN DĚTÍ

DEN DĚTÍ

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. U nás si pro žáky 1. stupně připravili deváťáci zábavné dopoledne.

Rádi bychom Vám všem, děti, popřáli k dnešnímu svátku hodně radosti, radost z úspěchů ve školní práci, z her a sportování, pohodu se svými blízkými a hlavně ať jste všechny zdravé.

Datum vložení: 1. 6. 2023 7:48
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2023 13:58
Autor: Mgr. Ludmila Drobná
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování